جزئیات خبر

اخذ 5 گواهینامه ISO9001 از کمپانی QAL کشور انگلستان توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

اخذ 5 گواهینامه ISO9001 از کمپانی QAL کشور انگلستان توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

1396/1/17